Miljövärden 2012

13 september, 2013
Värme - Miljövärden 2012 - ctl00_cph1_imgMain

Fjärrvärmen i Leksand visar bra siffror vad gäller de lokala miljövärdena.
Fjärrvärme har varit en av de viktigaste insatserna för en bättre miljö i våra tätorter. Genom övergången från fossila bränslen till biobränslen spelar fjärvärmen en nyckelroll för en minskad miljöpåverkan.

När vi jämför de lokala miljövärdena för Dalarna så är det glädjande att se att Leksand ligger bra till. Svensk Fjärrvärme har i samverkan med olika kundorganisationer etablerat ett system för miljövärdering av fjärrvärme. Årligen presenteras lokala miljövärden för respektive fjärrvärmesystem. De miljövärden som mäts är hur stor andel fossilt bränsle som har använts och hur stor andel primärenergi som använts, vilket i huvudsak är hur mycket el som använts i systemet och hur den elen har producerats. För Dala Energi Värme har 99,33 % producerats av förnyelsebar energi från biobränsle, i huvudsak flis eller pellets, resterande 0,67% med olja. Positiva siffror som visar att vi har kommit långt i vårt miljöarbete.

Pressmeddelande Miljödata Dalarna 2012

x
Vad kan vi hjälpa dig med?