Konkurrens om biomassa

10 mars, 2014
Värme - Konkurrens om biomassa - ctl00_cph1_imgMain

Det finns en stor efterfrågan på biomassa vilket skapar konkurrens på marknaden. Dels vill energibolagen ha mer och mer förnybara bränslen för el- och fjärrvärmeproduktion, dels finns det politiska mål om en fossilfri fordonsflotta.

– Biomassa är en begränsad resurs som kan användas på många olika ställen i och utanför energisystemet, vilket innebär att olika sektorer konkurrerar om råvaran. Genom att implementera olika styrmedel så förändras biomassans konkurrenssituation mellan sektorer. 

Ta del av hela reportaget. 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?