Fjärrvärmenätens miljövärden

07 juli, 2014
Värme - Fjärrvärmenätens miljövärden - ctl00_cph1_imgMain

Nu redovisas de lokala miljövärdena för fjärrvärmenäten i Sverige för 2013. 

Tillsammans med fjärrvärmeföretagen har Svensk Fjärrvärme tagit fram statistik för att alla som är intresserade ska kunna få reda på fjärrvärmens miljöpåverkan.

Miljövärdena kan man använda när man vill veta vad fjärrvärmen på just ens egen ort har haft för klimatpåverkan. Miljövärdena visar:

1. Hur effektivt energin används.

2. Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan.

3. Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

Att jämföra olika orter med varandra har inget egentligt värde eftersom förutsättningarna skiljer sig så mycket åt. För fjärrvärmebranschen som helhet kan man dock säga att koldioxidutsläppen minskade med 6 procent från år 2012 till år 2013 och användningen av fossila bränslen minskade med 7 procent, eller 144 GWh.

Ta del av hela reportaget 

Ta del av de lokala miljövärdena 2013 för Leksand  

x
Vad kan vi hjälpa dig med?