BIODALs biopanna klar för provdrift.

21 oktober, 2015
Värme - BIODALs biopanna klar för provdrift. - ctl00_cph1_imgMain

Tisdagen den 6 oktober var en speciell dag då dop och proveldning gjordes av BIODALs nya biopanna.

För leverantören Vyncke är det den första pannan i sitt slag som företaget levererat till Sverige. Att pannan dessutom skulle följa en gammal tradition och döpas till dagens namnsdagsbarn Jenny var något nytt för vd Dirk Vyncke som var på plats. 

Första spadtaget till biopannan för det gemensamma bolaget BIODAL togs för ganska precis ett år sedan. Då Dala Energi och Bergkvist-Insjön tillsammans gick in i den miljösatsning det innebär. Orsaken var egentligen att båda parter hade behov av att byta ut befintliga produktionsanläggningar till mer modern och miljövänlig produktion.

– Idén uppstod när vi hittade en gemensam affärsmöjlighet som kan göra båda företagen mer konkurrenskraftiga samtidigt som den gynnar miljön. Det här är ett bra exempel på hur ett energibolag och skogsindustrin kan samarbeta, säger Hans Bywall, VD vid Dala Energi AB.

Fram tills nu har 35 miljoner investerats och den nya biopannan ersätter de gamla pannorna med ny teknik, bättre rökgasrening, minskade koldioxidutsläpp och minskade transporter vilket ger lägre bränslekostnader, bättre miljövärden och ökad konkurrenskraft.

För Bergkvist- Insjön innebär den nya biopannan i Insjön främst att torkprocessen blir stabilare liksom den ger en kraftig reduktion av fossila bränslen. För Dala Energi innebär den nya biopannan lägre bränslekostnader, högre verkningsgrad och jämnare värme till befintliga och nya kunder i fjärrvärmenätet.

Den nya biopannan finns på Bergkvist- Insjöns sågverksområde, nära till produktionen. Pannan har kapacitet att producera 12 MW hetvatten och kommer att eldas med pellets och torrflis från sågverksområdet. Den är också anpassad för att möta de nya EU kraven som kommer att gälla from 2020. 

– För regionen och för företag i Dalarna är den här typen av samarbeten och investeringar oerhört viktiga. Att våga tro på och satsa inför framtiden, säger Leksands kommunalråd Ulrika Liljeberg( c ).

Under hösten kommer biopannan att driftsättas och vara klar för produktion. 

Kontaktpersoner:
Kent Byman, Marknadschef Dala Energi AB
Tel: 0247-738 49 Mobil: 076-525 49 49
Hans Bywall, VD Dala Energi AB Tel: 0247-738 18 Mobil: 076-525 49 18

Fakta om pannan Jenny:
 Produktionskapacitet 12 MW hetvatten vilket ger en produktion på ca 42-44 GWh om året.
 Förbrukning ca 16-17 000 ton träbränsle om året där pellets och torrflis från sågverksområdet eldas.
 Miljövinst genom en minskning av oönskade partiklar med hjälp av rökgasrening och minskade transporter.

Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur för produktion och distribution av el och värme samt kommunikationslösningar. Företaget omsätter drygt 240 Mkr och har ca 33 000 kunder. Aktieägare är idag över tre tusen privata ägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef.

Bergkvist-Insjön AB är ett av Sveriges största familjeägda sågverks-företag. Huvuddelen av verksamheten finns vid sågverket i Insjön och har världen som marknad. Företaget exporterar omkring 85% av produktionen, där Asien är den största marknaden.

Vyncke är ett belgiskt familjeföretag med 340 anställda som tillverkar pannanläggningar som levereras till industriföretag över hela

x
Vad kan vi hjälpa dig med?