Organisationsschema för koncernen

Våra aktieägare är idag knappt 3 500 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef. 

Dotterbolaget Dala Nät AB och dess koncernbolag Dala Energi Elnät AB:s och Dala Elnät AB:s verksamhet består av distribution och mätning av elkraft inom Gagnefs, Leksands, Rättvik och Säters kommuner samt mindre områden i Mora, Orsa, Falun och Borlänge kommuner. 

Bolagen producerar elkraft i 7 st mindre vattenkraftverk samt bedriver som sidoordnad verksamhet ny- och ombyggnad av kunders elanläggningar. Dala Energi Värme AB:s verksamhet omfattar produktion och försäljning av värme i Leksand och i Insjön.

Koncernen.jpg


x
Vad kan vi hjälpa dig med?