Dala Energi Givewatts projekt i Kenya

Vårt arbete med hållbarhet - Dala Energi - Dala Energi Givewatts projekt i Kenya - ctl00_cph1_imgMain

I samband med Dala Energi AB s årsstämma den 23 maj 2014 startade ett samarbetsprojekt med GIVEWATTS där Dala Energi skänker 100 solcellslampor till skolor i Kenya. Här kommer vi att lägga upp information om projektet, hur lamporna tas emot, hur eleverna ser på gåvan och vad det gör för skolan. Följ gärna projektet.

GIVEWATTS är en organisation som förser ren och säker energi till människor i utvecklings-länder. Information om deras arbete hittar du på http://www.givewatts.org/sv/

Se en film om deras arbete.  

Ett bra tillfälle kan vara att delta i Givewatts julinsamling som de precis har inlett: http://shop.givewatts.org/julinsamling-2015/18

Följ Dala Energi:s GIVEWATTS projekt i Kisumu Kenya här.

Hösten 2015
Sedan den senaste rapporten har lärarna strejkat under september/oktober vilket har inneburit att Givewatts inte har kunnat komma ut i skolorna, varken för att distribuera lampor eller för att inhämta betygs-resultaten. Nu har lärarna börjat jobba igen och förhandlingen om löneförhöjningar fortsätter och skolorna är öppna. 

Följande resultat kan rapporteras efter 18 månaders projekt:

  • -110 lampor distribuerade - Dala Energi har finansierat 100 lampor och med intäkterna från de sålda lamporna har vi kunnat köpa in nya lampor som vi säljer på avbetalning till fler familjer. På så sätt finansierar projektet sig själv från nu.
  • -19 % högre betyg för barn som tar del av lampan. Vi jobbar via 9 skolor i området.
  • -550 personer tar del av lamporna  - 5 per lampa.
  • -Besparingarna är 154 000 SEK årligen för dessa 110 familjer. Genom minskat behov av att köpa fotogen och betala för mobilladdning.
  • -Hälsan förbättras när familjerna inte längre behöver ha fotogenlampor tända för ljus.
  • -Övergång från fossilt bränsle(fotogen) till förnybar energi (solenergi)

Besparingarna kan gå till att finansiera fortsatta studier för barnen, medicin och bättre mat till familjen samt till investeringar i eget företagande. Besparingarna tillsammans med förbättrade studiemöjligheter är viktiga beståndsdelar för att familjerna skall kunna lyfta sig ur fattigdom. 

Dala Energis projekt avslutas i vår och då summeras projektet i en avslutande rapport. Det är dock helt klart att det finns massor av familjer i närområdet som behöver och önskar moderna rena energilösningar. GIVEWATTS har en bra modell för att nå ut till dessa familjer och de hoppas på forsatt stöd.  


x
Vad kan vi hjälpa dig med?