Vad skulle det kosta att fibrera Sverige?

22 november, 2013
Stadsnät - Vad skulle det kosta att fibrera Sverige? - ctl00_cph1_imgMain

Ska Sverige bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter måste minst nio av tio hushåll och företag ha tillgång till höghastighetsnät år 2020.

Nu startar IT & Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) en gemensam utredning med syftet att få ett grepp om vad en sådan utbyggnad skulle kosta.

Läs mer.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?