Stadsnätens roll

19 juli, 2016
Stadsnät - Stadsnätens roll  - ctl00_cph1_imgMain

Sverige är i dag ett av de länder i världen där störst andel av befolkningen har tillgång till en snabb och modern bredbandsanslutning.

De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa. Faktum är att det är de som stått för merparten av all fiberutbyggnad.

De första stadsnäten bildades på 90-talet. Då var syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur.

Snart 20 år senare står det klart att de svenska stadsnäten tjänat sitt syfte väl. Utan dem hade Sverige haft både högre bredbandspriser och färre anslutningar.

Det är därför av största betydelse att stadsnäten också fortsättningsvis får behålla sin viktiga roll på den svenska bredbandsmarknaden.Utan dem riskerar marknaden att återmonopoliseras med höjda priser och sämre utbud som följd.

Svenska Stadsnätsföreningen är övertygade om att just konkurrensen från stadsnäten också gynnar marknadens privatägda aktörer. Den tvingar dem att ta fram såväl effektivare produkter som bättre erbjudanden vilket, med all sannolikhet gynnar även deras övriga verksamheter.

I dag finns det stadsnät i cirka 200 av Sveriges 290 kommuner. Över 85 procent av dem är kommunalt ägda, resterande ägs av privata aktörer.

Läs mer om Stadsnätens roll för tillgång till snabb och modern bredbandsanslutning.

Läs om Kommunpolitiker bakom Sveriges bredbandssuccé.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?