God krishanteringsförmåga inom post- och telesektorn

20 november, 2014
Stadsnät - God krishanteringsförmåga inom post- och telesektorn - ctl00_cph1_imgMain

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser av telekomsektorn och postsektorn. Analyserna visar att det finns hot mot bägge sektorerna men att säkerheten generellt är hög. 

Elavbrott fortsatt hot mot elektroniska kommunikationer

PTS värderar i risk- och sårbarhetsanalysen olika hot som kan leda till störningar och avbrott i elektronisk kommunikation och därmed leda till negativa samhälleliga konsekvenser. PTS bedömer att ett av de största hoten mot telekomsektorn fortsatt utgörs av omfattande elavbrott till följd av exempelvis stormar. Elektronisk kommunikation är beroende av en ständig tillgång av el. Telenäten har reservkraft i några timmar, vilket räcker vid majoriteten av de elavbrott som inträffar i Sverige.

Analysen visar också att programvaru- och hårdvarufel och överbelastningar kan utgöra hot mot elektronisk kommunikation.

Ta del av hela reportaget. x
Vad kan vi hjälpa dig med?