Fiber till byn

31 januari, 2014
Stadsnät - Fiber till byn - ctl00_cph1_imgMain

Här finns information relaterad till fiber till byn, mallar, rekommendationer etc. Fiber till byn innebär utbyggnaden av bredband på landsbygden där det saknas kommersiella drivkrafter. En förutsättning för en levande landsbygd är att få fiber till byn. Då kan boende fortsätta bo och verka på landet.

Fiber till byn konceptet behövs för att nå regeringens mål att 90% av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/sekund år 2020. I Sverige finns ett tusental lokala byanät, som uppförts genom lokalt engagemang och frivilliga insatser.
Läs hela uppslaget.

Med hjälp av fyra faser så kommer man närmare en stadsnätsanslutning, -Intressefasen-Beställningsfasen-Byggnationsfasen och Anslutningsfasen. Läs mer i vår folder "Huvudbroschyr -Fiber är framtiden" som du finner som pdf här.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?