Dala Energi Fibernät bygger fiberoptiskt bredbandsnät i flera områden

18 december, 2015
Stadsnät - God Jul & Gott Nytt År - ctl00_cph1_imgMain

Under 2016 fortsätter fiberkampanjen i utvalda områden. Vi är glada att snart få knacka på din dörr.

 I samband med 2015 års fiberkampanj tackade många ja till en fiberanslutning, vilket är jätteroligt. 

När projektet övergår till byggnation sker följande:

  1. Utförandet kommer att inledas med en del schaktarbeten för att nyttja befintliga slangar och rör i mark. Där kanalisation saknas kommer vi att schakta och förlägga ny kanalisation för fiberslang. Därefter placeras ett antal kopplingsskåp på strategiska punkter.
  2. Sedan följer arbete av mer fiberteknisk karaktär såsom byggnation av fibernät och därefter installation av fiber.
  3. Arbetet kommer att innebära vissa framkomlighetsproblem på berörda gator och vägar och vi ber om överseende med det. Vår ambition är naturligtvis att störningen blir så liten som möjligt.

När det är dags för installation kommer en installatör att kontakta dig för avstämning av tidpunkt. Installatören kommer att förbereda installationen, med håltagning i yttervägg, eventuell kanalisation invändigt och uppsättning av mediabox. Montering av aktiv utrustning sker i direkt anslutning eller upp till 5 meter från håltagningen.

När projektet kommer igång kommer en projektansvarig att utses. Du kommer att få kontaktuppgifter till projektledaren vid nästa utskick.

Grävning via Dala Energi:
Vår installatör kommer tillsammans med dig överens om var grävning ska ske.

För dig som gräver själv:
Du ansvarar själv för att gräva ner slangen från tomtgränsen till den punkt på husväggen där du vill ha mediaboxen placerad inne i huset. Slang finns att hämta hos Dala Energi, kontakta kundservice på tel 0247-738 20. Dra inte in slangen i huset själv,då får vi problem när vi sedan ska blåsa in fiberkabeln.

Mer information om nästa steg i just ditt område kommer när det är aktuellt.

Frågor som rör installationen hänvisas tillsvidare till:
fibernat@dalaenergi.se

Information om anslutningen skickas med e-post till dig som angivit det. Om du inte har meddelat din e-post gör gärna det till fibernat@dalaenergi.se

Tack för att du valde Dala Energi Fibernät!God fortsättning på nya året.

Dala Energi Fibernät

 

 


x
Vad kan vi hjälpa dig med?