Bredbandskartläggning 2012 – en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige

27 maj, 2015
original.jpg

PTS Bredbandskartläggning 2012 visar att ca 53 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband med en teoretisk hastighet om minst 100 Mbit/s i oktober 2012.  

x
Vad kan vi hjälpa dig med?