Alla vill ha fiber och alla vill ha det nu!

16 september, 2016
Stadsnät - Alla vill ha fiber och alla vill ha det nu - ctl00_cph1_imgMain

Förutsättningarna är olika men vi har en plan för alla och vi arbetar med olika erbjudanden.

Vägen till fiber är många. Här är några av våra erbjudanden.  
Villakampanj- Fiber till byn- Fiber till landsbygden- Efteranslutningar- Företag- BRF, lägenhet mm.


Ketchupeffekt för fiberutbyggnad

Henrik Bernhardsson är chef för affärsenhet Fibernät på Dala Energi. Med nytt rekord i tecknade avtal, trots konkurrens från flera aktörer, konstaterar han att 2015 var året då alla ville ha fiber – på en och samma gång. Ökad effektivitet och snabbare beslutsvägar ska nu skruva upp tempot ytterligare. Men på ett område står Dala Energi Fibernät helt utan konkurrens – den lokala närvaron.

-Behovet har mognat fram bland kunderna och vi har upplevt en riktig ketchupeffekt under året. Samtidigt ropar många ”ni måste komma nu” och vi räknar med ännu fler kunder under 2016, berättar Henrik Bernhardsson med tillförsikt. Jämfört med 2014 skedde en tredubbling av antalet nya avtal för villor. Det innebar en uppnådd målsättning på 800 avtal, och samtidigt ett nytt rekord.

– Vi lyckades ansluta 667 villor redan innan årsskiftet. För oss är alla områden lika viktiga och jag är väldigt glad över att många väljer oss som en lokal aktör. Många vill värna om bygden, säger Henrik Bernhardsson. Konkurrensen en drivkraft Han ser konkurrensen som en fördel för kunderna, men även som en drivkraft för Dala Energi. Effektivitet, snabbare beslut och ökad lyhördhet är några av effekterna.


Gravning.jpg

– Jag tycker vi har varit bra tidigare, men kan bli bättre. Vi kan inte luta oss tillbaka utan måste lyssna på kunderna, och vi leds till eftertanke som har fört med sig många positiva saker. Vi har vunnit kundernas förtroende i många områden, men också förlorat i vissa. Det är inte alltid roligt, men en nyttig läxa, konstaterar Henrik Bernhardsson. En utmaning är att hitta och tillsätta resurser för att hålla takten i utbyggnaden, enligt Henrik Bernhardsson.

– Jag är optimist och vi hittar bättre och bättre lösningar. Dala Energi har 100 års erfarenhet av att bygga robusta elnät, så samordning med Dala Energi Elnät är en stor grej.


Största kommunikationsoperatören
I oktober 2015 inledde Dala Energi ett samarbete med Sveriges största kommunikationsoperatör Zitius, en del av TeliaSonera-koncernen. Via Zitius erbjuds kunderna det största och bredaste tjänsteutbudet i fibernätet, och även det mest lokala.

– Det har varit mycket omfattande att byta all teknisk utrustning ute hos kunderna. Arbetet pågår fortfarande men nu är vi i slutskedet. Nya kunder som tillkommer ligger på nya plattformen och kan välja mellan nationella och extremt lokala tjänsteleverantörer. Det är bara Dala Energi Fibernät som har det, förtydligar Henrik Bernhardsson.


Tar ansvar för glesbygden
Det finns många byar som ännu inte har visat intresse för fiberanslutning, och de kan vara beroende av bidrag för att få fiberanslutning till en rimlig kostnad. Dala Energi värnar om bygden i sin helhet och driver på för att utnyttja statliga bidrag för utbyggnaden.

– Vi har tagit ett stort ansvar och sökt bidrag för 30 byar. Det är inte alltid lätt att rekvirera bidragspengarna, men nu kan vi inte göra annat än att vänta på beslut från Länsstyrelsen, förklarar Henrik Bernhardsson. Han är övertygad om att fiberanslutning är det bästa alternativet för digitala tjänster, även på längre sikt.

– Det är intressant med andra tekniker, till exempel 4G och 5G, men jag ser dem som ett komplement till fiberanslutning. Det är fantastiskt att kunna ta med sig bredband till stugan eller fjällen, då man har förståelse för att prestandan och kvaliteten är lägre. Men hemma vill man att tv:n ska fungera, barnen ska kunna spela online-spel och man vill ha kapacitet för att ibland jobba hemifrån. Jag ser positivt på den utvecklingen, säger Henrik Bernhardsson.

Året med konkurrens, ketchupeffekt och rekord i nya avtal har varit utmanande, men samtidigt utvecklande för hela organisationen.

– Jag är stolt över att vi grejade det, avslutar Henrik Bernhardsson förnöjt.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?