Röjning av ledningsgator

05 september, 2014
Elnät - Röjning av ledningsgator - ctl00_cph1_imgMain

Under perioden september–december 2014 kommer röjning av ledningsgator att ske inom vårt distributionsområde i Rättviks, Leksands och Gagnefs kommuner.

Områden som berörs är följande: Furudul Dalbyn, 50 kV Övermo–Siljansnäs, Djura, Molnbyggen Hävsvik, samt hela vårt nät inom Gagnefs kommun. Underhållsröjningen av ledningsgator omfattar hög-växande träd och buskar oberoende av höjd vid röjningstillfället samt nedtagning av farliga kantträd vilka kan tillhöra markägare.

Enbuskar och andra naturvärda växter lämnas kvar. Röjning görs för att minimera framtida elavbrott för våra kunder och utförs enligt skogsvårdsstyrelsens föreskrifter.

Önskemål samt eventuella synpunkter på arbetet kan framföras till Torsten Björ på Dala Energi Elnät, tel 0247-738 15, övriga frågor besvaras av vår kundservice 0247-738 20.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?