Regler för elavbrott skärps

10 september, 2013
Elnät - Regler för elavbrott skärps - ctl00_cph1_imgMain

Energimarknadsinspektionen (Ei) ger ut en ny föreskrift om elkvalitet som reglerar hur många elavbrott ett elnätsföretag får ha per år. 

Reglerna omfattar de flesta kunder och börja gälla 1 oktober i år. Med föreskriften beskriver Ei hur många avbrott som är accepterat när det gäller elavbrott som är längre än tre minuter.

För en lågspänningskund, vilket de allra flesta kunder i Sverige är, räknas elvabrott som är längre än tre minuter som ett avbrott. Och om dessa treminutersavbrott blir fler än elva under ett år så är överföringen inte "av god kvalitet". Tidigare regelverk tog inte hänsyn till de kunder som drabbas av många elavbrott lika tydligt.

Reglerna gäller bara för elavbrott som elnätsföretaget inte planerat för, det som kallas för oaviserade elavbrott. Det är elnätsföretagens ansvar att uppfylla kraven som finns i regelverket och Ei:s ansvar att kontrollera att företagen inte bryter mot regelverket.

Svensk Energi har deltagit i arbetet och ser en fördel i att elnätsföretagen får tydliga regler att förhålla sig till, samtidigt som kunderna får klarare besked om vad som gäller. Matz Tapper från Svensk Energis nätenhet vill dock tillägga:

– Vi hade gärna sett att avbrottstiden definierats tydligare. Nu betraktas avbrott som är drygt tre minuter långa på samma sätt som avbrott som nästan är 24 timmar. Dessutom borde en uppdelning på kundkategorier göras eftersom olika kunder är olika känsliga för elavbrott.

Läs mer. 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?