Omställningen från fossilberoende kan gå snabbare

11 februari, 2014
Elnät - Omställningen från fossilberoende kan gå snabbare - ctl00_cph1_imgMain

Övergången till en mer fossiloberoende fordonsflotta borde kunna gå fortare och elens möjligheter till energieffektivisering kan utnyttjas mer redan nu. Det menar Gislaved Energis vd Joacim Cederwall. 
- Vi ser elanvändning på rätt sätt som en möjliggörare till hållbara lösningar, säger han. 

Joacim Cederwall tycker att elens möjligheter dribblas bort i diskussionerna om hur vi ska lyckas minska persontransporternas beroende av fossila drivmedel. 
Han menar att den energieffektivisering som uppnås vid en övergång till betydligt fler eldrivna fordon inte diskuteras fullt ut när klimatets utmaningar är på agendan. 
- De mål som EU presenterade nyligen gick inte tillräckligt långt inom energieffektivisering. Jag ser det som ett bekymmer att klimatdebatten inte handlar mer om hur vi ska lyckas ställa om persontransporterna från fossilt till el. Det är stora vinster att göra med detta, inte minst ur ett energieffektiviseringsperspektiv, säger han och fortsätter: 

Läs vidare.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?