Försiktig höjning trots stort investeringsbehov

15 januari, 2014
Elnät - Gott Nytt År - ctl00_cph1_imgMain

Under januari höjer vi våra elnätspriser med i genomsnitt 2 % för våra privatkunder.
Även i år skiljer prisändringen mellan olika säkringsstorlekar beroende på var din
anläggning finns. Det beror på att vi nu tar det näst sista steget mot att ha samma pris
inom hela vårt område.  

Under året har vi fortsatt att vädersäkra nätet och vi kommer att fortsätta med det även
under 2014. I skrivande stund har vi varit förskonade från de stormar som härjat under
hösten men som drabbat andra delar av landet hårt. Vi har bidragit vid felavhjälpningen
genom att låna ut personal.

Vi går vidare med investeringar i tekniska lösningar som kommer att förkorta tiderna för
felsökning och felavhjälpning. Ett åldrande nät kräver mer underhåll och en föryngring
av nätet sker samtidigt som vi introducerar ny teknik. Introduktionen av smarta elnät
pågår där det handlar om ett nät som på ett bättre sätt kan ta hand om den ökande
andelen väderberoende produktion som ansluts till näten, till exempel vind- och solkraft.
För att kunna skapa balans mellan konsumtion och produktion. I elnäten, där produktionen
varierar i allt högre grad, kommer stora investeringar att krävas de kommande
åren på såväl nationell, regional och lokal nivå.

Efter den senaste debatten kring den reglering som gäller för oss som nätbolag och
som lägger fast hur stora intäkter vi kan ta ut från våra kunder ser vi att inför 2014 är det
endast försiktiga höjningar som genomförs hos merparten av elnätsbolagen men som
kund får man räkna med att priserna kommer att öka i en högre takt än tidigare för att vi
skall kunna leva upp till de tillgänglighetskrav som ställs och för att vi skall kunna förnya
näten på det sätt som beskrivs ovan.

Dala Energi Elnät AB 

Informationen har gått ut med fakturan under januari 2014. 
Se medlöpare. 


x
Vad kan vi hjälpa dig med?