En elmarknad i förändring

22 juli, 2014
Elnät - En elmarknad i förändring - ctl00_cph1_imgMain

Elforsks Market Design öppnar för konkreta kundanpassade tjänster.

Slutetappen av Elforsks forskningsprogram Market Design har gått i mål efter över fyra års arbete. Hela elmarknaden med elanvändningen, en föränderlig elproduktion, elnätens och börsens roll har studerats med fokus på utvecklingsmöjligheter. De nya kunskaperna ska bidra som underlag vid utformningen av marknadens spelregler.

Den fjärde och sista etappen av Market Design, som pågått sedan år 2010, har fokuserat på den snabba introduktionen av förnybar elproduktion och dess påverkan på marknadens förutsättningar. Dryga 20-talet rapporter har tagits fram som kan hämtas gratis på Elforsks webbplats.

Lästips! 
En elmarknad i förändring  

Ta del av hela reportaget.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?