Elsajten - ett nytt läromedel som visar vägen till framtida jobb

02 juni, 2014
Elnät - Elsajten - ett nytt läromedel som visar vägen till framtida jobb - ctl00_cph1_imgMain

Sveriges elföretag har stort behov av elkraftstekniker och högskoleingenjörer. Idag finns dock brist på sådan kompetens.

Antalet ungdomar som söker sig till eltekniska utbildningar är för få, vilket elbranschen vill ändra på. Som ett led i det arbetet lanseras nu Elsajten för att väcka intresse om energifrågor redan i högstadieåldern.

Ta del av hela reportaget.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?