"Elkunderna årets vinnare"

07 januari, 2015
Elnät - "Elkunderna årets vinnare" - ctl00_cph1_imgMain

Stabilt låga elpriser gjorde kunderna till vinnare tack vare en stark elproduktion och vikande elanvändning

Den samlade elanvändningen i Sverige på 135 TWh (inemot -3 procent) ligger lägre än efter finanskrisen år 2008. Det har gjort att man har kunnat exportera överskottet av koldioxidsnål el till grannländerna. Nettoexporten blev tio procent av elproduktionen; 15 TWh

Den dämpade elanvändningen beror bland annat på oron i vår omvärld, och att industrin inte går på högvarv. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger i en kommentar:

– Energibranschen investerar fortsatt tungt och långsiktigt är branschen beroende av högre elpriser. Vi har nu ett antal kommande år med en stark elbalans, vilket gör att elkunderna kan glädjas åt fortsatt stabila priser. I sinom tid ska dock de svenska kärnkraftverken ersättas. Frågan är med vad? Vi behöver utveckla vårt gemensamma system för att undvika risken för effektbrist. Därför hoppas jag att den aviserade energikommissionen inte dröjer längre utan kommer igång snarast. Såväl elbranschen som kunderna har anledning att önska av politikerna att de tar tag i de långsiktiga frågorna.

Ta del av hela reportaget.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?