Elens nyckelroll för klimatfrågans lösning

29 juli, 2013
Elnät - Elens nyckelroll för klimatfrågans lösning - ctl00_cph1_imgMain

Den svenska elproduktionen är i dagsläget till 97 procent koldioxidneutral. Omkring 55 procent utgörs av förnybar energi.


Elen har en nyckelroll i arbetet för en bättre miljö och ett bättre klimat. Genom att ersätta fossila bränslen, exempelvis i bilar eller för att värma hus med koldioxidneutral el, så minskar utsläppen med nära 100 procent.

Elanvändningen i Sverige uppgår till ca 30 procent av den totala energianvändningen och väntas enligt vår studie öka med 10-15 procent till år 2050. Läs hela artiklen om hur elbranschen ser på det hela. 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?