”Eldrift får en framträdande roll för fossiloberoende år 2030”

17 december, 2013
Elnät - ”Eldrift får en framträdande roll för fossiloberoende år 2030” - ctl00_cph1_imgMain

Utredningen för fossilfri fordonstrafik (FFF-utredningen) lägger i dag fram sitt slutbetänkande. Utredaren, professor Thomas B Johansson, lägger fram en rad förslag för att förverkliga riksdagens mål om en ”fossiloberoende fordonsflotta år 2030”.

Eldrift konstateras få en framträdande roll för fossiloberoende år 2030. Målet antogs av riksdagen i juni 2009 men först sommaren 2012 tillsatte IT- och energiminister Anna-Karin Hatt utredaren. Uppdraget var i sammandrag att definiera målet och de nödvändiga styrmedlen för att nå målet.

– Tidigt fanns det enighet om att en övergång till ökad eldrift är en av flera nödvändiga förändringar för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp, säger Henrik Wingfors, sakkunnig i utredningen och Svensk Energis ansvarige för elfordon.
Ta del av hela artikeln.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?