Elåret 2016: mindre el från vatten och vind

14 februari, 2017
Elnät - Elåret 2016: mindre el från vatten och vind  - ctl00_cph1_imgMain

År 2016 minskade den svenska elproduktionen jämfört med året före. Den främsta orsaken var att vi hade lite nederbörd som gav mindre mängd vattenkraft

För första gången sedan år 2000 minskade dessutom vindkraften sin produktion. Elpriset var fortsatt mycket lågt även om det steg jämfört med året före.

Preliminär statistik från år 2016 visar att den svenska elproduktionen gick ned med cirka 7 TWh till knappt 152 TWh (TWh = miljarder kilowattimmar). Den stora minskningen förklaras främst av att vattenkraften inte gav mer är dryga 61 TWh, vilket är nästan 13 TWh lägre än år 2015 och klart under genomsnittliga 65 TWh. Förklaringen är den låga nederbörden under året.

Även vindkraften minskade sin produktion på grund av väderleksförhållandena. Efter att stadigt ha ökat sin elproduktion sedan år 2000 minskade den med drygt 1 TWh till 15,4 TWh. Utbyggnaden av vindkraft minskade dessutom för andra året i rad. Solenergin som också styrs av vädret bedöms däremot ha fördubblat sin produktion till cirka 0,2 TWh.


Statistik_el_och_vatten.JPG

Följ länken till Energiföretagen Sveriges sida där VD Pernilla Winnhed förklarar mer hur det hänger ihop. x
Vad kan vi hjälpa dig med?