Det blir inga chockhöjningar

18 december, 2013
Elnät - Det blir inga chockhöjningar - ctl00_cph1_imgMain

Svensk Energi säger att man välkomnar förvaltningsrättens dom, vilken ger elnätsföretagen möjlighet att investera i näten för ökad leveranssäkerhet och utveckling av näten. Svensk Energi pekar på att beslutet inte med automatik innebär att kundernas avgifter.

– Domen innebär att elnätsföretagen kan fortsätta investera i elnäten, något som krävs för fortsatt trygga elleveranser med så få avbrott som möjligt. En annan viktig aspekt är att elnätsföretagen får bättre förutsättningar att leva upp till samhällets krav på modernisering av elnäten – och så kallade smarta elnät. Förvaltningsrätten har i sin dom konstaterat att Ei:s sätt att beräkna intäktsramarna inte är förenlig med lagen. I domen anför förvaltningsrätten följande: ”Energimarknadsinspektionen har grundat sitt avgörande på och tillämpat övergångsmetoden med hänsyn till andra omständigheter än sådana som enligt gällande författningar ska beaktas vid prövningen av intäktsram.”, säger Kjell Jansson, vd på Svensk Energi.

Ta del av hela reportaget.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?