”Avgift vid stolpen får fart på elbilarna”

04 mars, 2015
Elnät - ”Avgift vid stolpen får fart på elbilarna” - ctl00_cph1_imgMain

Inställningen att elbilar skulle tanka gratis är naiv och ger helt fel fokus.

Endast genom affärsmässighet kan elbilsutvecklingen ta fart på riktigt, enligt Mikael Hagman, Jämtkraft.

Alldeles oavsett alla åsikter om betalmodeller för elbilar och laddhybrider så finns det bakomliggande faktorer som man måste förhålla sig till och förstå. I oktober 2014 fastställdes EU-direktivet för alternativa bränslen. I direktivet har omställningen till mer eldrift i Europas fordonsflottor tydliga skrivningar vilket är bra för alla som jobbar med laddinfrastruktur och som kör en laddbar bil.

De standarder för laddning av elfordon som är klara sedan några år är inskrivna som krav i EU-direktivet när det gäller publika laddstationer (public charging). Spännande, ett direktiv som inte är teknikneutralt, det innebär att all laddutrustning måste följa tekniska standarder och varje land har två år på sig att genomföra den delen av EU-direktivet.

Men EU-direktivet har också ett annat och mycket viktigt innehåll, man har på EU-nivå helt enkelt bestämt sig för att laddinfrastrukturen ska byggas ut storskaligt. Varje medlemsland måste anta program för ökad eldrift i transportsektorn. Vidare finns krav på en nationell miniminivå för publika laddpunkter år 2020 och man rekommenderar 10 procent av antalet laddbara bilar som lämpligt. Det är här de 10 000 laddstolparna i Sverige som många pratar om har sitt ursprung, och ja, vi har minst 100 000 laddbara bilar i Sverige 2020.

Läs mer.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?