Svenska nätbolag står inför omfattande utmaningar

25 september, 2013
Elnät -  Svenska nätbolag står inför omfattande utmaningar - ctl00_cph1_imgMain

Temadagen ”Nätutmaningen” fokuserade på de övergripande utmaningar som svenska nätföretag står inför. Dessa inkluderar bland annat krav på nätutbyggnad, implementering av smarta nät och en investeringsplan som säkerställer elförsörjning utan alltför stora prisavvikelser mellan olika delar av Sverige.

Bland talarna fanns bland annat Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftnät samt Kjell Jansson, vd för Svensk Energi.

Under våren slutbehandlar Svenska Kraftnäts styrelse ”Perspektivplan 2025”, en plan för framtida nätinvesteringar som presenterades i höstas och total omfattar drygt 60 miljarder kronor. Perspektivplanen innehåller de prioriteringar Svenska Kraftnät vill göra under de kommande femton åren, såväl inom Sverige som med kablar till närliggande länder.

Läs hela reportaget. 


x
Vad kan vi hjälpa dig med?