Behov av information om smarta elnät

01 april, 2014
Elnät -  Behov av information om smarta elnät - ctl00_cph1_imgMain

Vindkraft skulle kunna anslutas utan höga kostnader för elnätsförstärkning. 
Power Circle har nu färdigställt en utredning om potentialen för att ansluta mer förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige.  

Utredningen har delfinansierats av Energimyndigheten. Resultaten visar att det finns en problematik kring effektivt användande av lokalnäten. För att elnäten ska kunna användas effektivt vid en kommande utbyggnad av förnybar elproduktion behöver information om smart elnätsteknik och dess nytta spridas.

Ta del av hela reportaget

x
Vad kan vi hjälpa dig med?