"Skiffergasen ritar om energikartan"

13 november, 2013
Elnät -   "Skiffergasen ritar om energikartan" - ctl00_cph1_imgMain

Fossila bränslen dominerar fortfarande. Europa har konkreta mål på energiområdet. Utsläppen av koldioxid ska minska, andelen förnybar energi ska öka och energin ska användas effektivare. Den globala utvecklingen handlar samtidigt i mångt och mycket om fossil energi, och då inte minst skiffergas.
 

Med få undantag, Sverige är ett av dessa, dominerar fortfarande fossila bränslen i världen. De väntas dessutom öka i användning – trots stora satsningar på förnybar energi. Inte minst USA:s satsning på skiffergas (shale gas) håller på att rita om världskartan för energin.

Ta del av hela artikeln

x
Vad kan vi hjälpa dig med?