Vilka utbildningar leder till jobb?

14 februari, 2017
Allmänt - Vilka utbildningar leder till jobb? - ctl00_cph1_imgMain

ETT NYTT ÄMNE I SKOLAN-Arbetsmarknadskunskap är en satsning för Sveriges elever mellan 13-19 år och deras föräldrar. 

Arbetsmarknadskunskap är en satsning från arbetsgivare för att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan. Idén är helt enkelt att sätta arbetsmarknaden på schemat.

Dala Energi stödjer den satsningen. 

Under 2015 och 2016 har Arbetsmarknad Dalarna träffat närmare 11 500 elever på drygt 500 inspirationsföreläsningar vilka har resulterat i ökad förståelse för arbetsmarknaden och därmed ökade förutsättningar för mer medvetna framtidsval bland ungdomarna.

Ta gärna del av deras rapport de sammanställt efter två års arbete. 

Arbetsmarknadskunskap Dalarna Rapport jan 2015- dec 2016 

Målen med konceptet Arbetsmarknadskunskap är:

- Att bidra till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv
- Att fler ungdomar får förstärkt studielust tidigt
- Att skapa en tidigare och tydligare matchning, där ungdomar väljer utbildningar som på sikt leder till arbete
- Att stärka arbetsgivarnas förutsättningar att få sina kompetensbehov tillfredsställda
- Att minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar gällande utbildning och arbete
- Att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, vilket ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete
- Att beskriva och tydliggöra för ungdomar hur arbetsgivarnas framtida kompetensbehov, samt hur vägen mot arbete, ser ut

Är du intresserad av att läsa mer om Arbetsmarknadskunskap Dalarna kan du läsa mer på deras webbsida.

 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?