Vi söker Teknisk Projektledare

02 november, 2016
Allmänt - Vi söker Teknisk Projektledare - ctl00_cph1_imgMain

Vi söker en teknisk projektledare till vår projektavdelning med uppgift att leda projekt inom byggnation av fiber, elnät och värme.

Vi söker en teknisk projektledare till vår projektavdelning med uppgift att leda projekt inom byggnation av fibernät, elnät och i förekommande fall även för fjärrvärme. I en hel del projekt krävs samförläggning.

Projektledaren ingår i Projektavdelningen som ansvarar för att genomföra tekniska investeringsprojekt för hela koncernen. På avdelningen arbetar vi med projektledning av projektering, beredning och genomförande av projekten. Projekten slutförs i byggnation och driftsättning. Uppdragen till projektavdelningen lämnas av affärsenheterna.

Just nu är det många nya omvärldsfaktorer som påverkar oss varför vi lägger stort fokus på utveckling av organisation, arbetssätt, arbetsmetoder och yrkesroller.

Läs mer och sök tjänsten via vårt rekryteringsverktyg Jobylon, som du hittar här.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?