Välkommen till årets stämma

13 april, 2016
Allmänt - Välkommen till årets stämma - ctl00_cph1_imgMain

Samling och registrering mellan kl. 15.00 och kl. 15.45. Efter årsstämman serveras middag.

Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) förda aktieboken senast fredagen den 13 maj 2016 och dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 16 maj 2016 kl. 16.00 per telefon 0247-738 71 eller på bolagets hemsida dalaenergi.se.

Är du aktieägare kan du enkelt anmäla dig till Dala Energi (publ) årsstämma via vår länk>>> 

Läs mer om årsstämman under fliken Aktieägare.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?