Vad du behöver veta för att klara av en samhällskris

11 juli, 2017
Allmänt - Vad du behöver veta för att klara av en samhällskris - ctl00_cph1_imgMain

Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. 

Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning. Detta förmedlas av ett flertal svenska kommuner och även Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

Se den film Dala Energi, Dalakraft och Malungs Elnät tagit fram med tips om vad du bör tänka på. 


72_h.JPG


Mer tips finns på www.72timmar.se

x
Vad kan vi hjälpa dig med?