Smarta elnät ger nya framtidsscenarior

27 februari, 2014
Allmänt - Smarta elnät ger nya framtidsscenarior - ctl00_cph1_imgMain

För snart två år sedan tillsattes samordningsrådet för smarta elnät. Sverige har kommit långt i utvecklingen och kan bli en världsledande nation inom området. Men för att vi ska nå dit har samordningsrådet bildats för att bland annat motivera, informera och planera.

Senast 1 december 2014 ska rådet lämna förslag på en nationell handlingsplan för smarta elnät.

Smarta elnät bidrar till en effektivare och mer hållbar energianvändning. Begreppet omfattar allt från kraftelektronik och ny teknik i transmissionsnätet till nya produkter och tjänster baserade på informationsteknik, kunskap om energiflöden och styrmöjligheter ute hos slutanvändarna.

Ta del av hela artikeln.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?