Pressmeddelande- Klimatklivet

02 februari, 2016
Allmänt - Pressmeddelande- Klimatklivet - ctl00_cph1_imgMain

Dala Energi har beviljats klimatinvesteringsstödet- Klimatklivet för utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon.

Ett steg närmare och en viktig förutsättning för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 det anser både Dala Energi och Dalakraft som samarbetar i frågan. Ansökan om Klimatklivet gjordes av Dala Energi hösten 2015 och lagom till jul beviljades klimatinvesteringsstöd på totalt 1 miljon kronor.

Dala Energis vision är tydlig, vi ska vara en drivkraft för bygdens utveckling. Därför var det självklart att söka klimatstödet –Klimatklivet. Det säger Dala Energis marknadschef Kent Byman.

Vi tror på el som drivmedel och att framtidens fordonsflotta blir eldriven. Vi vill vara med och bygga den infrastruktur som behövs för att få det att fungera. Dessutom är det viktigt för både Leksand och Rättvik eftersom det får folk att stanna och äta och shoppa en stund, säger Mats Bengtsson, vd på Dalakraft

Åtgärder som beviljas stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.

De största växthusgasutsläppen i Sverige kommer idag från transporter, energiförsörjning, jordbruket och industrin. Stöd inom dessa områden kan exempelvis vara:

  • -Transporter – genom att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur

-Energiförsörjning – genom återvinning av energi

-Jordbruket – genom minskade utsläpp

-Industrin - genom åtgärder för energieffektivisering

Laddstationerna kommer att vara sk. snabbladdare försedda med typ-2, CHAdeMO samt CCS och tanken är att upprätta två snabbladdningsstationer, en i Leksand och en i Rättvik. Planering och projektering av stationerna kommer att påbörjas under januari-februari 2016. Drifttagning sker senast 30 juni vilket är Naturvårdsverkets krav.

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet.

Ladda ner pressmeddelande

Ladda ner bilder
Laddstolpe
Laddstolpe 2
Laddstolpe 3

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kent Byman, Marknadschef Dala Energi
Tel: 0247-738 49, 076-525 49 49, E-post: kent.byman@dalaenergi.se

Kjell Andersson, Elnätschef Dala Energi
Tel: 0247-738 12, 076-525 49 12, E-post: kjell.andersson@dalaenergi.se

Mats Bengtsson, VD Koncernchef Dalakraft
Tel: 0248-48 80 78, E-post: mats.bengtsson@dalakraft.se

x
Vad kan vi hjälpa dig med?