Nya priser 2017

30 november, 2016
Allmänt - Nya priser 2017 - ctl00_cph1_imgMain

Den 1 januari 2017 justerar vi elnätspriserna i Dala Energi Elnät AB och Dala Elnät AB för våra privatkunder. Detta berör våra kunder i Rättvik- Leksand- Gagnef samt kunder i Säter. 

Nya priser

Den 1 januari 2017 justerar vi elnätpriserna, i Dala Energi Elnät AB och Dala Elnät AB, för våra privatkunder.

 

Boendeform (exempel) Leksand, Rättvik och Gagnef                                               Prisförändring

Lägenhet, 2 000 kWh/år                                                                                                 + 10,73 kr/mån

Villa utan elvärme 5 000 kWh/år 16 A                                                                             + 25,27 kr/mån

Villa med elvärme 20 000 kWh/år 20 A                                                                           + 63,54 kr/mån

Boendeform (exempel) Säter                                                                                 Prisförändring

Lägenhet, 2 000 kWh/år                                                                                          + 8,44 kr/mån

Villa utan elvärme 5 000 kWh/år 16 A                                                                      + 19,5 kr/mån

Villa med elvärme 20 000 kWh/år 20 A                                                                    + 40,6 kr/mån

Ovanstående förändringar gäller för vissa typkunder. Kompletta prislistor och avtalsvillkor hittar du under fliken Elnät- Avtalsvillkor och priser 2017.

Priserna är inklusive myndighetsavgifter och moms.
Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.


Några svar på anledningen till varför vi korrigerar elnätspriserna.

  • Som elnätsägare agerar vi på en naturlig monopolmarknad inom vårt koncessionsområde. Där fastställer energimarknadsinspektionen en intäktsram som reglerar vad vi får ta ut i nätavgifter. I princip regleras intäktsramen i förhand och gäller för fyra år i taget. Syftet med förhandsregleringen är att säkerställa att våra kunder får betala ett skäligt pris för elnätstjänsten och ge kunderna en långsiktig leveranssäkerhet, samt trygga den svenska elförsörjningen.   

  • Våra elnätsavgifter skall vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.
    Vi skall sträva efter att distribuera el med hög tillförlitlighet och långsiktigt hållbart. Vi skall ständigt förbättra oss för att leverera en av Sveriges prisvärdaste elnätstjänster. Vi skall vara långsiktiga i vår prissättning och understiga beslutad intäktram fördelat per år, vilket innebär att vi tar ut ett lägre pris än vad energiinspektionen har besluta om.  


Vår prissättning skall vara långsiktigt hållbar med särskild hänsyn till framtida generationer. Vilket innebär att vi inte skall skjuta en skuld på framtida generationer.   

Dala Energi planerar att under de kommande fyra åren investera mer än 200 miljoner kronor i elnätet.
Alla har rätt till ett bra elnät och behoven är lika vare sig man bor i Stockholm eller på landsbygden. Våra kunder efterfrågar leveranssäker elförsörjning alla timmar på dygnet och nu ökar vi våra satsningar på att förnya elnätet. Bakgrunden är satsningarna på 60- och 70-talet, då det genomfördes stora utbyggnader av elnäten i Sverige. Trots löpande investeringar under åren har vi idag ett elnät som delvis byggdes för över 40 år sedan. Då, precis som nu, byggde vi elnät som skulle hålla i minst 40 år. Vi vill säkerställa att elnätet även de kommande åren fungerar som det ska så att våra kunder alltid har el, dygnet runt, året om. Därför investerar vi för framtiden och kommande generationer. 

  • Vi har under flera år arbetat med att göra våra priser kostnadsriktiga och utjämna skillnader mellan våra nätområden. Vilket innebär att vid prisjusteringen får en del en ökad kostnad och en del en sänkt kostnad.    

  • Investeringarna i nya, vädersäkrade elnät kommer att medföra betydligt färre avbrott och lägre underhållskostnader. I dagsläget är en stor del av Dala Energis elnät väder säkrat för att stå emot hårt väder och vind, men det finns mycket kvar att göra.

Vi ska också utveckla vårt elnät till ett smart elnät, som möter framtida behov av decentraliserad elproduktion. Genom smart styrning i ett integrerat system kan vi minska energianvändningen och minska antalet effekttoppar. 

  • För att klara alla investeringar kommer Dala Energi att under kommande år höja nätpriset under den intäktsram som Energimarknadsinspektionen har beslutat. Vi anser att det är en rimlig ram som ger oss möjlighet att bygga för framtiden, för ett hållbart samhälle med leveranssäkerhet alla timmar på dygnet, året runt.  


x
Vad kan vi hjälpa dig med?