Lite mer för bygden

14 februari, 2017
Allmänt - Lite mer för bygden - ctl00_cph1_imgMain

Lite mer för bygden- Nu är tiden mogen att rulla ut en ny vision och affärsidé. Och viktigast av allt är kunden.  

Den förändrade rollen för Dala Energi är noga förberedd och resulterar också i en ny organisationsstruktur som lanseras under våren, med fokus att förbättra kundupplevelsen.

– Vår nya vision, tillsammans för bygdens bästa investering, handlar om att vi tillsammans skall utveckla vår bygd och se det som en investering för kommande generationer. Det skall självklart också vara bra för våra ägare att man har investerat i ett framgångsrikt Dala Energi, slår Bengt Östling fast.

Med den nya affärsidén vill han tydliggöra att kunderna, företag likväl som privata, skall bjudas på en förbättrad upplevelse inom alla områden:

”Dala Energi är en regional koncern som agerar lokalt på våra olika marknader. Dala Energis affärsidé är att erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd – på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Vårt fokus skall ligga på att leverera en kundupplevelse som är lite mer.

Dala Energi strävar efter att betraktas som det mest attraktiva varumärket i vår bransch. Vi ska uppfattas som innovativa och vara ledare med smarta lösningar.”

– För att efterleva vår affärsidé jobbar vi med åtgärder inom våra fyra fokusområden, förklarar Bengt:
• Kund – en kundupplevelse som är lite mer
• Hållbarhet – för bygdens utveckling
• Medarbetare – bygdens attraktivaste arbetsplats
• Ekonomi – bygdens bästa investering

Han sammanfattar riktningen med en kärnfull devis – Lite mer för bygden. 

Investerar för bygdens framtid
Bengt Östling lyfter fram exempel på aktuella investeringar, bland annat inom fiberutbyggnad och elnät.

– Förra året tecknade vi avtal för över 2 000 villaanslutningar och vi har byggt och anslutit cirka 1 600 fastigheter, en utveckling som även fortsätter under 2017. Totalt var det 26 fiberprojekt som genomfördes, med över 30 schaktlag och över 100 yrkesarbetare där ett flertal engagerades genom olika integrationsprojekt. Det är ett högt tryck på fiber-utbyggnaden i Sverige vilket visar sig på flera sätt, ibland utanför vår kontroll och det resulterar i att vi inte alltid kan leverera fiber på det sätt vi önskar.

– På elsidan har vi genomfört 22 projekt för att förbättra leveranssäkerheten, varav 15 har skett i samverkan med utbyggnaden av fiber. Vi är även delägare i Dalakraft som är Dalarnas största elhandlare. Dalakraft erbjuder idag prisvärd el som till 100 % är förnyelsebar. För att stärka kundupplevelsen börjar vi nu samverka i större utsträckning
och jag kommer att berätta mer om samarbetet under våren. 

Bred samverkan stärker
Elnätbolagen i Norrland har skapat ett nätverk med namnet Elinorr. 

Där är Dala Energi ett av 18 självständiga bolag som samverkar mot samma mål – framtidsäker elförsörjning. Tillsammans har föreningen 294 000 elnätskunder, 3 350 mil elledningar och 550 anställda.

– Genom Elinorr kan vi utnyttja kompetens över bolagsgränserna eller gå samman och göra större inköp av exempelvis elmätare. Vi kan spara tid och pengar, bygga robusta nät och skapa större samhällsnytta tillsammans. Ett annat exempel är Smedjebacken Energi Nät AB där vi samarbetar inom kundservice och drift. Jag vill också lyfta fram Malungs Elverk där vi bland annat samverkar inom laddinfrastruktur, summerar Bengt.

Möjlighet att bli ägare i Dala Energi
Bengt Östling ser gärna att kunderna engagerar sig i Dala Energis framtid.

– Att äga en del i sitt energibolag är en ganska unik möjlighet för våra kunder. Vi ägs idag av cirka 3 500 privata ägare tillsammans med tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef. Det är ett unikt samarbete som kan ses som en utveckling av bygden på affärsmässiga grunder. Det är viktigt att bekvämligheter som el, värme och fiber fungerar på bästa sätt för våra kunder. Vår strävan är att skapa en framtidssäker infrastruktur med ett värdeskapande arbetssätt som ger skälig
avkastning till våra ägare.

I slutet av maj varje år håller Dala Energi sin välbesökta bolagsstämma. I år sker det i Rättvik och Bengt Östling ser redan fram emot att träffa alla aktieägare på plats. En skara som han hoppas ska bli ännu fler.

– Bli en ägare du också, och kom på vår stämma!

Visste_du_att.JPG


x
Vad kan vi hjälpa dig med?