Limå Bruk, en historisk återblick

12 november, 2014
Allmänt - Limå Bruk, en historisk återblick - ctl00_cph1_imgMain

Vid Limåns utlopp i Siljan fanns fram tom 1878 en järnbruksanläggning. Av gamla privilegiehandlingar framgår att det sedan 1805 fanns en damm, en kvarn och en hytta på platsen.

Det var Stora Kopparbergs Bergslags AB som ägde Limå Bruk och som 1920 anlade ett vattenkraftverk för elproduktion vid dammen. Vattenkraftverket drevs fram till år 1963.

UNDER BRUKSTIDEN bestod Limå Bruk av tre skilda anläggningar; Limå vid Limåns utlopp i Siljan, övre bruket beläget en knapp kilometer söder om Limå samt Brahammar, en halvmil söder därom, utmed
Limån. Till Limå hörde ett stort jordbruk. Detta var nödvändigt då även utpräglade industri-samhällen var hänvisade till självhushållning. Bruket drev jordbruket i egen regi med hjälp av anställda jordbruksarbetare. Även vissa bruksarbetare hade själva husdjur och mindre jordlotter. Vid Limåns utlopp i Siljan utbreder sig ett för trakten omfattande slättområde. Detta bestod år
1800 av stora myrar som vid brukets anläggande nyodlades, sammanlagt ca 50 hektar
åkermark.

Läs hela reportaget. 

Läs Tidningen EL  

 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?