Klimatmål behövs redan nu både för år 2030 och 2040

10 mars, 2014
Allmänt - Klimatmål behövs redan nu både för år 2030 och 2040 - ctl00_cph1_imgMain

EU och Sverige är i färd med att måla upp vilken politik som ska gälla efter år 2020. En prioritering av mål och medel är nödvändig för att kunna föra en kostnadseffektiv politik.

Vägen mot det klimatneutrala samhället år 2050, med klimatmål för 2030 och 2040, måste fastställas redan nu för att ge aktörerna tydliga signaler om inriktningen. EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS, bör anpassas till de nya målen.

Kortsiktiga åtgärder för att få till stånd en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på utsläppsrätter är nödvändiga för att värna EU ETS som en fortsatt central del i EU:s klimatpolitik. Sverige bör utnyttja den ventil som finns i utsläppshandelsdirektivet för att kompensera elintensiv industri för ökade indirekta kostnader, så som ökade elpriser.
Ta del av hela reportaget. 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?