”Klimatet valets viktigaste framtidsfråga”

24 oktober, 2013
Allmänt - ”Klimatet valets viktigaste framtidsfråga” - ctl00_cph1_imgMain

Vind 2013
Klimat- och energifrågorna måste få en framskjuten plats på agendan inför valet 2014. Det är en ödesfråga, hävdar Anders Wijkman, en flitigt anlitad föredragshållare och samhällsdebattör med lång politisk erfarenhet.

– En snabb omställning av energiproduktionen är nödvändig för att motverka den globala uppvärmning som de fossileldade kraftverken i Centraleuropa bidrar till genom koldioxidutsläppen, slår Anders Wijkman fast. Ju längre vi väntar, desto svårare och dyrare blir det. Sverige har minskat sina fysiska utsläpp av koldioxid inom landet.

– Men genom den inbäddade koldioxid som finns i importerade varor, tillverkade med "smutsig energi", har vi ändå ökat vår samlade klimatpåverkan, framhåller Anders Wijkman. Men det verkar de flesta politiker blunda för. Anders Wijkman efterlyser ett brett synsätt på klimatfrågan.

Läs hela artikeln.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?