Intresserad av laddhybrid eller ren elbil?

23 juli, 2015
Allmänt - Intresserad av laddhybrid eller ren elbil? - ctl00_cph1_imgMain

Utbudet av elbilar och laddhybridbilar har sedan 2012 ökat markant och ökar för varje dag som går. 

Nätverket Elbil Dalarna verkar för att medvetandegöra ett av de mest utmanande målen i energipolitiken om att Sverige till 2030 ska lyckas ställa om sin fordonsflotta - alla bilar, bussar, lastbilar och arbetsmaskiner - oberoende av fossila bränslen. Det är ett mål som kommer att kräva stora insatser och stor förändring, särskilt som vi vet att endast 6 procent av de drivmedel vi använder oss av idag är förnybara.

Elbil Dalarna drivs av Malungs Elnät, Dala Energi och Dalakraft och samarbetar gärna med flera likasinnade företag och organisationer.

På elbildalarna.se kan du läsa mer om att nätverka med oss, var du kan hitta en laddstolpe och en guide över de vanligaste el- och laddhybriderna i Sverige just nu. 

Elbildalarna.se

Guide över de vanligaste el- och laddhybriderna

Ta gärna del av

Välkommen!

Nybilsförsäljningen i Sverige går fortsatt starkt, och de laddbara fordonen är inget undantag. Under juni ökade beståndet av laddbara fordon med 787 stycken, vilket återigen är den högsta ökningen någonsin på en månad. Sveriges totala bestånd uppgår nu till 11 527 laddbara fordon. 

Läs mer om Rekordmånad för laddbara fordon 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?