Fokus på miljö och klimat i senaste Fjärrvärmetidningen

12 december, 2014
Allmänt - Fokus på miljö och klimat i senaste Fjärrvärmetidningen - ctl00_cph1_imgMain

Avfallsförbränningen kan spela en viktig roll för EU:s nya mål om en cirkulär ekonomi. Samtidigt tvekar Europas miljöministrar om målens rimlighet, och i Sverige finns ett motstånd mot import av avfall. Men vad handlar motståndet och kritiken om?

I en högaktuell artikel i senaste numret av Fjärrvärmetidningen ges svar på frågorna som lyfts av kritikerna till avfallsimport: Tränger den svenska kapacitetsutbyggnaden undan investeringar i andra länder? År det verkligen miljövänligt att elda avfall? Visst är det så att energibolagen tjänar stora pengar på hanteringen?

Läs också om EUs tuffa återvinningsmål och vad arbetet med EUs cirkulära ekonomi handlar om. Och hur ser prognosen ut för hur stor del brännbart avfall från andra länder som Sverige kommer energiåtervinna 2020?

- Vi tycker att samhället måste se till att mängden avfall minskar och att vi samlar de fraktioners om går att återanvända men det är bättre att förbränna det som blir kvar istället för deponering. Energiåtervinning av avfall är en del av lösningen på väg till en cirkulär ekonomi, säger Raziyeh Khodayari områdesansvarig miljö och bränsle Svensk Fjärrvärme i artikeln Omstridd avfallsimport del av cirkulär ekonomi.

Under Svensk Fjärrvärmes årsmöte hölls många intressanta föredrag. Ett av dem handlade om Göteborg Energis deltagande i Celsius, ett EU-projekt som ska påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen genom satsning på fjärrvärme och fjärrkyla. Fjärrvärmetidningen var på plats och fångade upp vad Lotta Brändström, vd Göteborg Energi, pratade om, vad målet med projektet är i artikeln EU-projekt sprider fjärrvärme i Europa.

Idag används mer bioolja än fossil olja i svensk fjärrvärme. Men många mindre fjärrvärmenät har fortfarande kvar fossil olja. Konverteringen är ofta kostsam i de mindra anläggningarna. I artikeln Mer bioolja än fossil olja kan du bland annat läsa om hur Kraftringen i Lund successivt har genomfört konvertering för tre av sina pannor.

Årets sista Fjärrvärmetidning är ute, från idag också som e-tidning. Det är ett fullmatat nummer med fokus på miljö och klimat. Missa inte gästkrönikören i detta nummer: Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Varför denna tveksamhet bland politiker - som verkar mer rädda för klimatpolitiken än klimatförändringar, undrar han. Hotbilden är kristallklar samtidigt som erfarenheten visar att det går lättare att minska utsläppen än vad man tidigare trott. Så vad väntar vi på?

x
Vad kan vi hjälpa dig med?