Ett klimatmål behövs redan nu både för år 2030 och 2040

18 augusti, 2014
Allmänt - Ett klimatmål behövs redan nu både för år 2030 och 2040 - ctl00_cph1_imgMain

EU och Sverige är i färd med att måla upp vilken politik som ska gälla efter år 2020. En prioritering av mål och medel är nödvändig för att kunna föra en kostnadseffektiv politik.

EU-kommissionen har presenterat ett ramverk för energi- och klimatpolitiken för år 2030. Ramverket har diskuterats vid två möten i Europeiska rådet under våren. Beslut om mål väntas komma i oktober 2014.

EU:s 20-20-20-mål är inte balanserade gentemot varandra. Detta har EU-kommissionens egna analyser visat. EU-kommissionens analyser av mål för år 2030 visar tydligt att ju högre ambitioner som ställs upp för andel förnybar energi samt energieffektivisering, desto större blir prispressen på utsläppsrätter.

Ta del av hela reportaget.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?