Energieffektivisering

18 februari, 2015
Allmänt - Energieffektivisering - ctl00_cph1_imgMain

Energieffektivisering är att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället.

Det leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar försörjningstryggheten och samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft.

Energieffektivisering uppnås genom tekniska lösningar - som lågenergilampor och bränslesnåla bilar - medan energibesparing innebär att vi förändrar vårt beteende och våra vanor genom att samåka med bil och släcka onödig belysning.

Mål för energieffektivisering i Sverige
Det finns flera övergripande mål för energieffektivisering i Sverige. Det finns ett mål om 20 procent minskad energiintensitet till år 2020 jämfört med förhållandena 2008. Detta mål mäts i tillförd energi i förhållande till BNP och gäller hela samhället. Åtgärderna i energi- och klimatpropositionerna ska leda till att målet nås.

Läs mer.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?