Elanvändning

13 februari, 2015
Allmänt - Elanvändning - ctl00_cph1_imgMain

I Sverige använder vi ganska mycket el per person och år. Det beror på vårt nordliga läge med kalla vintrar kombinerat med en elintensiv basindustri.

Vi använder drygt 14.000 kWh el per invånare och år och ligger på sjätte plats internationell sett. 

All mänsklig aktivitet påverkar miljön på något sätt. Produktion av el är inget undantag. Därför är det viktigt att det görs på ett sådant sätt så att påverkan blir så liten som möjligt. Svensk elproduktion är koldioxidsnål till 95 procent, vilket bara Island, Norge och Nya Zeeland kan konkurrera med i resten av världen.

I Sverige använder vi relativt sett mycket el per capita. En av orsakerna är vårt kalla klimat. En annan orsak är att vi har gott om elintensiv industri i Sverige, vilket är bra. Inte bara för ekonomin och arbetstillfällena utan också för miljön. Ett ton gjutgods i järn producerat i Sverige släpper bara ut sju procent av mängden CO2 jämfört med samma produkt från Kina – inklusive tillverkning och transport.


Att börja använda el istället för andra typer av drivmedel är också effektivt. En elmotor i en bil har till exempel 70 procents verkningsgrad, medan en dieselmotor bara har 20.

När klimatanläggningen i en bil görs om så att den går på el istället för bensin, kan den utföra samma arbete fast med mindre energi.

Fler elprylar betyder inte mer el
För varje år som går blir vi duktigare på att använda el och annan energi så effektivt som möjligt. Det gäller framför allt inom den tekniska utvecklingen. En ny TV år 2012 behöver bara 7 procent av den energi som en TV från år 2003 gör för att göra samma sak. Nästan lika stor effektivisering har skett inom vitvarusidan med våra kylar, frysar och så vidare.

Visste du till exempel att det kostar 20 kr att ladda din smartphone varje natt i ett helt år? Eller att ett nytt kylskåp bara behöver el för 78 öre per dygn för att hålla din mat kall och fräsch?

Läs mer om Elanvändning.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?