"Amanda undrar över el"

24 september, 2015
Allmänt - "Amanda undrar över el"  - ctl00_cph1_imgMain

En faktasaga i bilderboksformat för 3-6 åringar.

Amanda undrar över el är en faktasaga i bilderboksformat för 3 -6-åringar. Syftet med barnboken är att främja teknikintresset hos barn, samt att tillgodose det behov av läromedel inom teknikområdet som finns inom förskolan i och med Skolverkets naturvetenskaps- och tekniksatsning. Boken kan beställas av privatpersoner, förskollärare med flera via Svensk Energi. 

Läs mer och beställ boken.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?