”Alla energiformer krävs för att möta ökande efterfrågan”

18 december, 2013
Allmänt - ”Alla energiformer krävs för att möta ökande efterfrågan” - ctl00_cph1_imgMain

Ny energiprognos från Exxon Mobil

Enligt studien ”Outlook for Energy; A View to 2040”, som oljekoncernen Exxon Mobil offentliggjorde i början av december, kommer världen att behöva alla former av energi under det kommande kvartsseklet för att möta en dryg trettioprocentig efterfrågeökning, som orsakas av befolkningstillväxt, förbättrad levnadsstandard och utökad urbanisering.

– Förståelsen av globala energitrender är helt avgörande för utformningen av effektiv energipolitik, säger Rex W. Tillerson, Exxon Mobiles ordförande och vd.

Enligt honom är världen beroende av stabil, driftsäker och billig energi för fortsatt ekonomisk tillväxt och som stöd för ”vårt moderna sätt att leva”.

Enligt Exxon Mobils årliga prognos ökar det framtida energibehovet med cirka 35 procent under åren 2010 – 2040. Denna ökning framkallas av effektivare energibesparande metoder och tekniker, ökad användning av mindre koldioxidintensiva bränslen som naturgas, kärnkraft och förnybara energikällor. 

Ta del av hela reportaget.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?