Välkommet besked för den förnybara energin

07 juli, 2014
Allmänt -  Välkommet besked för den förnybara energin - ctl00_cph1_imgMain

Svenska elcertifikatsystemet förenligt med både förnybartdirektivet och EUF-fördraget.

Europadomstolen har meddelat dom i målet mellan Ålands Vindkraft AB och Energimyndigheten. Enligt domen är det svenska elcertifikatsystemet förenligt med både förnybartdirektivet och EUF-fördraget.

Domen innebär i korthet följande:

EU-domstolen anser att ett stödsystem till produktionen av grön el som det svenska elcertifikatsystemet, är ett sådant stödsystem som är tillåtet enligt EU:s Förnybartdirektiv.

Ta del av hela reportaget. 

x
Vad kan vi hjälpa dig med?