Regeringen stakar ut vägen för att nå klimatmål

08 april, 2014
Allmänt -  Regeringen stakar ut vägen för att nå klimatmål - ctl00_cph1_imgMain

Fortsatt utveckling av åtgärder och effektiva ekonomiska styrmedel behövs för att nå de nationella målen för klimatpolitiken.

Regeringen har tillsatt en utredning om Klimatfärdplan till 2050. Den ska ge förslag på en strategi för hur regeringens långsiktiga vision att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären ska uppnås.

Ta del av hela reportaget.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?