Projekt studerar grön korridor för elbilar

27 januari, 2014
Allmänt -  Projekt studerar grön korridor för elbilar - ctl00_cph1_imgMain

Ser över utbyggnad av infrastruktur Sundsvall, Östersund och Trondheim. Ett nytt forskningsprojekt ska studera utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elbilar mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. Energimyndigheten finansierar projektet. Forskarna vill peka på hinder och möjligheter för en hållbar utveckling med elfordon.

Forskarteamet vid Mittuniversitetet ska studera mötet mellan elfordon, elfordonsägare och laddinfrastruktur.

En fungerande laddinfrastruktur växa fram parallellt med en introduktion av elfordon. Om användandet av elfordon ökar och laddinfrastrukturen byggs ut är det viktigt att undersöka samhällets attityder till infrastrukturen såväl som de enskilda bilisternas inställning och erfarenheter.

Ta del av hela reportaget.

x
Vad kan vi hjälpa dig med?