Omställning av energisystemet kan ge besparingar

15 juli, 2014
Allmänt -  Omställning av energisystemet kan ge besparingar - ctl00_cph1_imgMain

Dyrare energinotor kan straffa industrin. En omställning av det europeiska energisystemet kan minska energiförbrukningen med mellan 27 och 81 miljarder euro årligen fram till 2030.

Det visar en ny studie från Accenture och den europeiska branschorganisationen Eurelectric.

Studien, där Sverige är ett av de undersökta länderna, visar att Europas totala energikostnader har stigit med över 18 procent under de senaste åren, från 450 miljarder euro år 2008 till 532 miljarder euro år 2012. Eftersom volymerna i stort sett har legat konstant kan ökningen förklaras av stigande priser, till stor del drivet av ökade avgifter som införts för att ge stöd åt förnyelsebar energi. Om inte industrin, politiska beslutsfattare och konsumenter nu går ihop med en samlad insats för att på ett effektivare sett hantera energisystemet kan de totala energiutgifterna vara 50 procent högre år 2030.

Ta del av hela reportaget.  

x
Vad kan vi hjälpa dig med?